История

Тайнствените пирамиди

Пирамидите са гигантски гробници, построени от древните египтяни за прослава на техните фараони. Съществуват около 90 пирамиди, някои от които са толкова впечатляващи, че са били туристическа атракция още по… Continue Reading