Размисли

Що е любов ?

Любовта, като една част от човешкия живот и човешката съдба, днес по-лесно може да бъде предмет на едно красиво или трагично преживяване, отколкото да стане предмет на едно точно и пълно научно обобщение. Когато нашите дефиниции се докоснат до тази действителност, която назоваваме с вълнуващото име „любов“, те започват да остават все по-описателни и прибягват по-често към примерите и художествените образи, отколкото към уточнените понятия. И ако Хамсун на цели страници в своята прочута „Виктория“ дава десетки „определения“ на любовта, за да свърши на края с въпроса: „И все пак, що е любовта?“ – това между другото показва дълбоката сложност на това явление.

Романа “Виктория” посветен на първата любов  – любов, запалила сърцето в детството и останала там до края. Любов несломена от условностите, пътеводна звезда за творчество. Хамсун пленително разказва вечната история за бедното момче, влюбено в принцесата от двореца, с дълбоко познание за дълбините на човешките страсти, за тайнството на черно-бялата магия, свързваща мъжа и жената.

Любовта като влечение между половете извира из цялата личност на човека. И докато въпросът за личността като обществено образование не намери подробното си разглеждане, дотогава ще страда откъм пълнота и научното разглеждане на любовта като един частичен въпрос.

Най-сетне, невежеството на много автори-сексолози върху любовта се дължи или на прилагането на неправилен научен метод за разглеждане и обяснение, или на липсата на какъвто и да било метод.

Въпреки всичко обаче ние не можем да се откажем от опита да нахвърляме, макар и в общи черти, научната картина на любовта и на нейната история с оглед на текущите ни теоретични и практични интереси.


Няколко превратни схващания за любовта

Хамсун. Любовта-мистерия. Що е любов? – Ветрец, който милва листата на розите, не – жълт блуждаещ огън в кръвта. Любовта е адски страстна музика, която кара да танцуват дори сърцата на старците.

Тя може да погуби човека, да го издигне и пак да го заклейми с позор; днес тя люби мене, утре – тебе, а другата нощ – него, толкова непостоянна е тя. Но тя е твърда и като несъкрушима скала и гори с неугасим пламък чак до самата смърт, защото любовта е вечна.

Блох. Любовта – биологично явление: Мистерията на половата любов в края на краищата се заключава в едно-единствено основно явление на сексуалността на висшите животни и човека. Този процес, който обхваща едновременно съвкуплението и възсъздаването, е сливането на една женска яйцеклетка с една мъжка семенна клетка. От този начален органичен процес на привличане и сливане на двете зародишни клетки – произхождат всички останали разнообразни телесни и душевни прояви на любовта. Той представлява нейния миниатюрен образ, който е за нас, така да се каже, съвсем опростения символичен, непосредствен възглед за отношенията между мъжа и жената.

Блох. Любовта – бълнуване: Романтичната любов се тай в тези чудни навеи на сърцето, действителността става за нея сън. Тъкмо загадъчното привлича романтиката. Всичко се развива в неопределеното, замъгленото, безпределното.

Ето три характерни изказвания върху любовта.


Съдържание на понятието любов

Какво е тогава съдържанието на любовта като влечение между половете?

Да се пита така значи никога да не се получи правилен отговор. Любовта не е едно застинало, винаги равно на себе си явление. Тя е един процес, едно развитие. Тя има своя история. Преди да достигне до днешната си форма на индивидуална любов, любовта е минала през няколко качествено различни форми

Главните форми на това развитие са: чисто физиологичното влечение между половете; половия подбор в животинския свят; любовта-харесване в обществения живот; индивидуална любов между съпрузи‘ предбрачна индивидуална любов.

Развитието на любовта върви по линия на все по-голямото господство на социалните елементи в нея над биологичните. Днес ние се влюбваме в едно определено същество не за това, че има тяло (всички мъже и жени са такива), а не толкова и заради външната красота, отколкото защото в него виждаме другаря в живота: с нашата идеология, с нашата обществена позиция, с нашия обществен бит.

Хамсун, Виктория

Блох, Сексуални студии

Хаджийски, Опт. Т. за напия народ

Leave a Reply