Здраве

Минерални „Витамини“

За пълноценното хранене на растенията, животните и човека са необходими 12 елемента: въглерод, кислород, водород, азот, фосфор, сяра, калий, натрий, хлор, калций, магнезий и желязо. Освен от тези основни елементи,… Continue Reading